- texty -

- Fucked Little Girl - Last Bread - Kat -
-
Hnije maso - Memories - Kdybych měla -
-
Big Words & Smirks - Demons -
-
The Brighter The Light -
-
Hymen -
Life´s a bitch -
-
Like a Man - Do držky! -
- Chapel - Stillknox The Pill -
-
What is it ? - Queen of the Night -
- Yield (to me) - Dog Bones -
- Nevermind the situation -
-
I had to lose you 2 find myself -
-
Where are those times - I swim -
- I was born through vagina -
- Marry Me - Seagull Shit -


FUCKED LITTLE GIRL

 

She's a fucked little girl
With a lot to say
But her words are silent
Without a form 
Just like rain

And she likes hands
And she likes bodies
And one of her favourite instruments are
Sharp objects

(And in her eyes
Reflects the Moon
While she tryes to jump
Into his Doom)

And she lifts her arms
Towards the acid rain
And closes her eyes
To feel less pain

And she loves You
But You can't see
'Cause You just see the things
She can touch and kill...
 

Ona už je použitá holčička
Však na srdci má mnoho
Ale její slova jsou tichá
Bez formy
Jako déšť

Má ráda ruce
Má ráda těla
A její oblíbené nástroje
Jsou ostré předměty

(V jejích očích měsíc se odráží,
zatímco do jeho pasti,
skočit se snaží)

Své paže zvedá
Vstříc kyselému dešti
A oči zavírá
Aby méně cítila

A Ona tě miluje
Ale ty to nevidíš
Neboť se soustředíš jen na věci
Kterých se může dotknout a zabít..

 

zpátky  na seznam textů

 

LAST BREAD

I watched you die so slowly
Now I know that you were the only
I eat the pieces of your last bread
You don't react so I know that you're dead

Flowers falling on your head
And I'm laughing that youŕe dead
I loved you but life goes on
Satisfied my hunger - what do I need more

I asked the Rain to water you
Before the worms eat everything off of you
I asked the Earth to comfort you
'Cause love is eternal and so are you

Human mind is so crowded
With images casting shadows at our beds
We imagine light and sunshine
But we believe in dark and nightlife

 

Před očima jsi mi lásko pomalounku zkapala
Ve své nahodilosti jedinečná si zůstala
Požírám drobty tvého posledního chleba
Na což vůbec nereaguješ
Čímž svou smrt jen potvrzuješ

Květiny se ti snáší na hlavu
Zatímco v tvé tuhosti hledám špetku humoru
Milovala jsem tě, ale život jde dál
Nakojila jsem svou saň,
snad mi teď pokoj dá

Nechť déšť zavlažuje tvé lodžie
Než červi v mršinu promění tvé partie
Nechť je ti Země lehká
Neboť láska je věčná

Lidská mysl nacpaná je
Představami, co házej stíny
na naše postele
Rádi si barvíme světlo a slunce
A přitom věříme v temnotu a noc

 

zpátky  na seznam textů

 

KAT

Až budu velká, tak budu kat !
Budu moc vraždit a nebudu se muset bát
Vy se bát budete a Já budu váš strach
Když budete zlobit. skončíte na márách...

Až budu velká, tak budu kat
Budu vraždit doopravdy a ne si jen tak hrát
Budu vraždit právem - na kata zákon neplatí
Budu vás moct ničit - a ještě mi zaplatí...

Až budu velká, tak budu kat
Denně vraždit, ničit, mučit a hlavy vám sekat
Co je mi po tom, že mně nikdo nemá rád
Spíš si dejte pozor at mně nezačnete srát...

zpátky  na seznam textů

 

HNIJE MASO

Mozek pracuje
buňky hřejí
jak je to pěkné
že se kazí

ó kůže praská
tělo smrdí 
jak je to pěkné
že to tleje...

Ref: hnije maso hnije krev, co bývalo už není teď 
jak je to pěkné - poznat zase - že můžeš na vše srát
a ničit se - utopená v sračce

dusík se uvolní 
a uhlík s ním
a ovzduší se zase znečistí

na pospas mravencům
jsem teď šťastná
budu rozptýlená
nepotřebuji kata!!!

Ref: Hnije maso...

zpátky  na seznam textů

 

MEMORIES

Now that we
stop laughing
we practise an eye contact
the eyes aren't smilling anymore

Ref: memories come into my mind like knives...

and I am falling against the pavement
and I'm closing my eyes along the way

they pick up the smashed head
from the pavement and they
they smash it, they smash once again

Ref: memories...

Teď když jsme se dosmáli
Hledíme si do očí
Ty se již nesmějí
Ty jenom křičí

Ref:
Vzpomínky přicházejí do mé mysli
Jako nože
Na chodník padám
A oči při tom zavírám

Ze země rozflákanou hlavu zvednou
A ještě jí párkrát proklepnou

Ref.
Vzpomínky přicházejí do mé mysli
Jako nože
Na chodník padám
A oči při tom zavírám
 

zpátky  na seznam textů

 

KDYBYCH MĚLA / KEBYCH MALA

Kdybych měla hodně peněz, 
kdybych byla bohatá /2x
Byla bych na titulních stránkách, a to pořád nahatá

Měla by sem zlaté vlasy
Kozy jako balóny /2x
Místo zaflusanejch pajzlů jen luxusní salóny

Cigarety dobrejch značek
Litry whisky litry vín /2x
K snídani decentně koksu a k večeři heroin.

Můj chlap by píchal jako zvíře 
a měl by ho velkýho /2x
A když by mě přestal bavit koupila bych jinýho /2x

zpátky  na seznam textů

 

BIG WORDS AND SMIRKS

I hear the grass grow, even when you talk,
 even when you scream,
there's time to feel how everything grows
I can see you smile, even when you cry
and I can hear you cry even when you smile, 
even when you smile

Ref.: 
running through the forest all are we, 
hunted down tied up drowned in the sea,
our little hands plead and plead for help. 
no directions, we're aiming at

I can hear you talk, even when you don't, 
bud I can't hear you speak when I wanna hear, 
when I wanna hear you speak,
I can see you're stiff, even when you dance, 
cause I can't force you to think everytime I blink, everytime I blink

Ref:
I see the sun's power to heal, 
I see the onion being peeled, 
I see everything, 
even when you hide behind phony little things, 
I see everything, even when you hide behind big words and smirks, 


Ref:
behind big words and smirks, 
big words and smirks, 
big forts and burpes, 
big forts and burpes
 

 

Slyším trávu růst
I když mluvíš
I když křičíš
Vždy se najde chvilka pro vjem
Všezahrnujícího růstu
Vidím tě se smát
I když pláčeš
Vidím tě i plakat
Když se směješ
I když se směješ
Ref:
Lesem všichni prcháme
Uloveni, svázáni, v moři utopeni
K nebesům ruce marně spínáme
Není směru, kterým bychom se vydali

Slyším tě furt žvanit
I když nic neříkáš
Ale když tě chci vážně slyšet mluvit
Tak jen mlčíš!
Vidím, že si jako dřevo
I když tančíš
Nedokopu tě k rozumu
Ať mrkám sebevíc
Ref.

Já vidím sílu slunce léčit
Cibule se loupe
Já vidím vše
I když se schováváš za falešné věci
Já vidím vše
I když se schováváš za velká slova a škleby
Ref.

Za velká slova a škleby
Za velká slova a škleby
Za prdy a krky
Za prdy a krky.

 

zpátky  na seznam textů


DEMONS

When I make love
I don´t fuck
When I make love
I don´t fuck
When I make love
I don´t hate
When I make love
I don´t rape!

When I make love
I don´t stab
When I make love
I don´t crack
When I make love
I don´t break
When I make love
I don´t rape!

God is laughing in my face
Death is laughing ´bout my pace
And I´m vain
And I´m insane
And I am fucked up in my brain

God is laughing in my face
Death is laughing ´bout my pace
And I´m vain
And I´m insane
And I love it!

Demons come and demons go
That´s more like it, yeah!
Oh, demons come and demons go
Demons come and demons go
That´s more like it, yeah!
Oh, demons come and demons go

When I make love
I don´t fuck
When I wake up
I don´t fuck
When I make love
I don´t hate
When I make love
I don´t rape

Demons come and demons go
That´s more like it, yeah!
Oh, demons come and demons go
Demons come and demons go
That´s more like it, yeah!
Oh, demons come and demons go

Když se miluji
Tak nemrdám
Když se miluji
Tak nemrdám

Když se miluji
Nenávist jde stranou
Když se miluji
Tak neznásilňuji!

 Když se miluji
Tak nepíchám
Když se miluji
Neposírám se

Když se miluji
Nerozbíjim
Když se miluji
Neznásilňuji!

 Bůh se mi směje do očí
Smrtka se gebí mé rychlosti
A já sem ješitná
A šílená

A v hlavě mám nasráno
Bůh se mi směje do očí
Smrtka se gebí mé rychlosti
A já sem ješitná
A šílená
A tohle přesně chci!

 Démoni přichází a odchází –

…tak to má být!!

 

zpátky  na seznam textů

 

THE BRIGHTER THE LIGHT

Is there a solution
To the compensation
Of submission
And domination?
The conflict of the weak and the strong
Seems never to be solved!

Your body is hot
But so far I´m cold
The moment of being
Insecure and old
Relieve your consciousness from the feeling of guilt!(x2) 

REF:
The brighter the light
The deeper the shadow!
Live on the edge
Feed your spleen and your sorrow!
Oh God it is you
Who humiliates!
What have you bread
One rotten cake
One false blind big mistake!

Are you gonna come
Oh come on! Come!
I ´m talking to you!
You randy lustful soul

You creek and squeek
So dryed-up!
I´m gonna come
I will come!
Oh! Just remain in your
Deceptive blind belief
Your dogmative truth is
Destroying me!

REF:
The brighter the light
The deeper the shadow!
Live on the edge
Feed your spleen and your sorrow!
Oh God it is you
Who humiliates!
What have you bread
One rotten cake
One false blind big mistake!

Accept evil as much as you can
Deny the ones who say
They´re afraid of hell!!!!!

REF.

Existuje řešení kompenzace
podřazenosti a nadřazenosti?
Konflikt mezi silnějšími a slabšími
vypadá beznadějně.

Tvé tělo je lákavé
Ale já sem frigidní
Čas nejistoty a stáří
Oprosť své svědomí od pocitu viny!

Čím jasnější světlo
Tím hlubší je stín
Žijte na hraně
Přiživte svou strast a splín

Ó bože to tys mě pokořil!
Cos na světě stvořil?
Jeden slepý omyl!
Rozmrdanej dort!

Už budeš, už budeš, ty chlípná duše?
Mluvím k tobě, páč vržeš suše!
Už budu, už budu…!
..Jen setrvej ve svém klamném bludu..!

Tvá dogmatika mě ubíjí!
Přijímejte zlo plnými doušky
Zavrhujte nabubřelce
Jimž peklo strach nahání!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zpátky  na seznam textů

 

HYMEN

We are the sisters of "step by step"
We don´t want it for free!
We are the sisters of "step by step"
We don´t do it for free!

OUAHHHHHHHHHHHHHH!

We are the sisters of "step by step"
We don´t take it for free!
We are the sisters of "step by step"
We don´t fuck for free!

OUAHHHHHHHHHHHHHH!

My jsme ty ségry „krok za krokem“
Zadarmo to nechcem!
My jsme ty ségry „krok za krokem“
Zadarmo to po nás nechtějte!

My jsme ty ségry „krok za krokem“
Neberem to zadarmo
My jsme ty ségry „krok za krokem“
Zadarmo nepícháme!

Aúúúúúúúúááááááááááááá!
 

zpátky  na seznam textů

 

LIFE´S A BITCH

Life´s a bitch and then you die!
Stick a needle in your eye!
Life´s a bitch and then you die!
Cross my heart and hope to lie!

Stop sweet-talking me you stupid idiot
I know that we´re gonna die
But not yet
Before that 
We are gonna cut off your vacant head
Before that we are gonna cut off your vacant head!

Life´s a bitch and then you die!
Stick a needle in your eye!
Life´s a bitch and then you die!
Cross my heart and hope to lie!

No brain and therefore no mess
I know there´s no such a thing as hapiness
So stop telling me stories about life
Your speech is too smart for such a FUCK! 

Life´s a bitch and then you die!
Stick a needle in your eye!
Life´s a bitch and then you die!
Cross my heart and hope to lie!

Život je kurva a pak chcípneš
Vrazim ti vidličku do oka
Život je kurva a pak chcípneš
To vám na svou smrt / lež přísahám!

Přestaň mě chlácholit ty stupidní idiote
Já vim že jednou umřeme
Ale ještě ne!
Před tím ufikneme
Tu tvou prázdnou palici!

Život je kurva a pak chcípneš
Vrazim ti vidličku do oka
Život je kurva a pak chcípneš
To vám na svou smrt / lež přísahám!

Palice bez mozku a tudíž i bez břečky
Já vím, že neexistuje nic
Co bychom štěstím nazvali
Tak mi přestaň vykládat historky o životě
Na takovýho zmrda je tvůj monolog příliš vyumělkovanej!

Život je kurva a pak chcípneš
Vrazim ti vidličku do oka
Život je kurva a pak chcípneš
To vám na svou smrt / lež přísahám!

zpátky  na seznam textů

 

LIKE A MAN
 

Oh lover love you so
I just wanna smell you more
Oh lover love you so
Just wanna smell you more
Oh lover love you so
Just wanna love you more
Oh lover love you so
Now I cannot fuck you no more!
You made me feel like a woman
But I still smell like a Man
Like a Man
But I still talk like a Man
Like a Man
You make me fuck like a …
Oh lover love you so
I just wanna smell you more
Oh lover love you so
Just wanna kiss you more
Oh lover love you so
Just wanna smell you more
Oh lover love you so
Now I cannot fuck you no more!
I ´m being punished
´Cause I´m unable
To repress my
Biggest anger!
I ´m being punished
´Cause I´m unable
To express my
biggest anger!
You made me look like a woman
But I burp like a Man
Like a Man
You made me fart like a Man
Like a Man
You made me stink like a …
Oh lover love you so
I just wanna smell you more
Oh lover love you so
Just wanna suck you more
Oh lover love you so
Just wanna love you more
Oh lover love you so
But now I cannot fuck him no more!
I ´m being punished
´Cause I´m unable
To repress my
Biggest anger!
I ´m being punished
´Cause I´m unable
To express / repress
My biggest anger!

With an honour
To every little pussy
Hiding in a corner
In the middle of Nowhere!

Ó jak tě miluji
Tvou vůni zbožňuji
Ó jak tě miluji
Tvou vůni zbožňuji
ó jak tě miluji
a milovat chci tě víc
Ó jak tě miluji
Ale píchat tě už nemůžu!

S tebou se cítím býti ženou
Ale stále páchnu jako muž
Jako muž
Ale stále mluvím jako muž
Jako muž
Díky tobě píchám jako…

Ó jak tě miluji
Tvou vůni zbožňuji
Ó jak tě miluji
K zulíbání
Ó jak tě miluji
Tvou vůni zbožňuji
Ó jak tě miluji
Ale píchat tě už nemůžu!

Jsem trestána za to
Že jsem neschopná
Potlačit svou nejvyšší zlost!
Jsem trestána za to
Že jsem neschopná
Vyjádřit svou nejvyšší zlost!

S tebou jako žena vypadám
Dokud přitom (jak chlap) nekrkám
Jako muž
Vedle tebe prdim jako muž
Jako muž
Díky tobě páchnu jako…

Ó jak tě miluji
Tvou vůni zbožňuji
Ó jak tě miluji
A sát tě čím dál víc
Ó jak tě miluji
A milovat čím dál víc
Ó jak tě miluji
Ale píchat ho už nemůžu!

Jsem trestána za to
Že jsem neschopná
Potlačit svou nejvyšší zlost!
Jsem trestána za to
Že jsem neschopná
Vyjádřit svou nejvyšší zlost!

(Transnacionální gender!)

S úctou ke každé kočičce
Co se schovává v koutečku
V prostředku ničeho!
 

zpátky  na seznam textů
 

DO DRŽKY !
Píseň se datuje někdy kolem roku 1986

Ze školy domů
Potkala jsem kluka
Zastoupil mi cestu
Nechtěl mě pustit dál
Já mu řekla: 
Do držky, chceš do držky
Do držky do držky
Ó do držky!

Chytila jsem ho za límec
Roztočila jsem ho nad hlavou
Hodila jsem ho za hřbitov
Už ho tam nikdy nenašli..
Já mu řekla:
Do držky, chceš do držky
Do držky do držky
Ó do držky!

Asi se propad do kanalizacéééééééééé!

zpátky  na seznam textů

CHAPEL

Your cynical smile
Isn´t funny anymore
Kráčíš lesem mým
A já za tebou
Svítíš na obloze
Piho rakovinotvorná!

Ref:
What kind of a chapel
Are we trying to build
Is it made of stone
Or of good will
Is is an illusion
That oxidates
An illusion 
That decarbonates?

And as we continue
On dieting
Illusion that oxidates
Decarbonates
Your pathetic diet
Is shrinking your brain
A ty dále kráčíš 
Unaven!

Ref:
What kind of a chapel 
Are we trying to build
Is it made of stone
Or of good will
Is it an illusion 
A game that we play
Our roles are crearly defined
Are there any rules to break?

Is it an illusion
That we create
An illusion
We try to break
An illusion
That oxides
A diet
That decarbonates!?

zpátky  na seznam textů


STILLKNOX THE PILL

When the air ain´t still-knox down the pill
Can´t feel nothing but the chill
Who can sail when the winds won´t blow?
We are gonna sail since our seas need to grow!

Ref:
We´re the sisters
Thrown in space
Moon shines above us
Within our grace …..

Symbolic death is what we are entering
Let´s be reborn in ideal purity
Enlightment and joy strenght and gore
Strenght and gore
Enlightment and joy strenght and gore!

Ref:
We´re the sisters
Thrown in space
Moon shines above us
Within our grace …..

Enlightment and joy strenght and gore
Strenght and gore
Enlightment and joy strenght and gore!
(Strenght and gore!)

Ref:
We´re the sisters
Thrown in space
Moon shines above us
Within our grace …..
We were never socialized
We were never crucified
We were never castrified
We are never gonna be denied!!

Když se větřík nechce zklidnit -sfoukne na zem onen prágl
Necítíš nic než lezavo
Kdo se může plavit v bezvětří?
My vyplujem, páč naše moře se potřebuje rozrůst!

My sme ty ségry
Vhozený do vesmíru
Měsíc nad námi jásá
Uvnitř našich půvabů

Vcházíme do fáze symbolické smrti
V dokonalé čistotě budem znovuzrozeny
Osvícenost a jásot, síla a krvelačnost!
….
My sme ty ségry
Vhozený do vesmíru
Měsíc nad námi jásá
Uvnitř našich půvabů
Nás nikdo nesocializoval
Neukřižoval
Nevykastroval
Odmítnutí neakceptujem!
(„Ne“ pro nás není konečné slovo
„ne“ je pro nás výzva k boji!)
 

zpátky  na seznam textů

 


WHAT IS IT?

Seeking an adventure
This woman Is
Waiting for Her Self
But It isn´t coming
Fool´s wisdom hidden
In The Presence Of her Absence
She talkes to her hand
Wanna have some fun?

And I say

What Is It You wanna play
Hide´n´seek or Truth or dare
What is it you came to see
What is it you want from me

I wonder why I say NO to humankind
Seeking a gate out
Show me the exit sign
I wonder why I say NO to humankind
Seeking a gate out
Standing on the other side

And I say

What is it you wanna know
The rules are clear-don´t hurt yourself
What is it you want me to say
What is it I can do for you?

I wonder why I say NO to humankind
Seeking a gate out
Show me the exit sign
Don´t expect me
To Interact with you
I´m not exposed to the world like you

Seeking an adventure
This woman Is
Waiting for Her Self
But It isn´t coming
Fool´s wisdom hidden
In The Presence Of her Absence
My little princess
Wanna have some fun?

 

Tahle žena
Dobrodružství hledá
Na sebe samu zatím čeká
Ale to se načeká..
Bláznova moudrost
V přítomnosti její absence se skrývá
Se svou rukou si povídá
Chceš se pobavit?

A já na to:
Co je to,
co bys chtěla hrát?
„Na schovávanou“ nebo „vadí/nevadí“?
Co je to,
co sis přišla prohlédnout?
Co je to,
co ode mě chceš?

Záhadou pro mě zůstává
Proč lidskému druhu říkám „NE!“
Hledám cestu ven
Nasměrujte mě k východu
Záhadou pro mě zůstává
Proč lidskému druhu říkám „NE!“ (Proč lidskému druhu existenci upírám!?)
Hledám cestu ven
Stojím na druhém břehu

A já na to:
Co je to,
co bys chtěla vědět?
Pravidla jsou jasná - neubliž si!
Co je to,
co bys chtěla, abych řekla?
Co je to,
co pro tebe mohu udělat?

Záhadou pro mě zůstává
Proč lidskému druhu říkám „NE!“
Hledám cestu ven
Nasměrujte mě k východu
Nečekejte ode mě
Jakoukoliv interakci
Já nejsem vystavena světu
Tak jako Vy

Tahle žena
Dobrodružství hledá
Na sebe samu zatím čeká
Ale to se načeká..
Bláznova moudrost
V přítomnosti její absence se skrývá
Má milá princezničko
Chceš se pobavit?
 

zpátky  na seznam textů

 


       QUEEN OF THE NIGHT

 

Powers of air
We invoke you and call you
Great golden eagle of the dawn
Star-seeker
Whirl wind
Rising sun
Come to us

Queen of the night
Queen of the moon
Queen of the stars
Queen of the whores
Queen of the earth
Queen of the doom

Night sky rider
Silver shining one
Lady of wild things
Come to us

Queen of the night
Queen of the moon
Queen of the stars
Queen of the whores
Queen of the earth
Queen of the doom
 

Vzdušné mocnosti
Vzýváme Tě a voláme
Velký zlatý orel úsvitu
Hvězdný hledáček
Vzdušné víry
Vycházející slunce
PŘIJĎ K NÁM!

Královno Noci
Královno Měsíce
Královno Hvězd
Královno Kurev
Královno Země
Královno Smrti

Jezdec noční oblohou
Stříbrně se třpytící
Paní divokosti
PŘIJĎ K NÁM!

Královno Noci
Královno Měsíce
Královno Hvězd
Královno Kurev
Královno Země
Královno Smrti

 

 

 

 

 

zpátky  na seznam textů

 

 

 

YIELD (TO ME)

Dej mi přednost - copak nevidíš, že sem rychlejší?

 

 

 

Yield my dear

Can´t you see

I´m faster than you!

Yield my dear

Can´t you see

I´m faster than you!

Yield my dear

Can´t you see
I´m faster than you!

Yield my dear

Can´t you see

I´m fucking FASTER than you!

Faster than you!
Faster than you!
Faster than you!
Faster than you!

 

When travelling across your empire

Your monuments looked tall

When our self-respects were small
But now that we´ve grown
Our virginity´s gone
Undid the chains holding us


..DOWN down, down -holding us down...

..DOWN down, down -holding us down...

 

I´m going down the negative line
I´m going down

I´m going up the positive line

I´m going up

I´m going down the negative line
I´m going down

I´m going up the positive line

 I´m going up

THE DIGESTIVE TRACK! FUCK!!!


A game of symbols

We won´t trust

 Deconstruct you pathetic lies!

Flies in your negative past

Flies in your digestive tract


Down down down

the negative line

Im going down

Im going up

the positive line

Im going up

 

Yield my dear
Can´t you see
I´m faster than you!
Yield my dear

Can´t you see

 I´m faster than you!

Yield my dear
Can´t you see
I´m faster than you!

Yield my dear

Can´t you see

I´m fucking FASTER than you!

 

YIELD YIELD YIELD YIELD YIELD........! CRASHSHSHSHSHS!!!!!!!!!!

 

 

 

 

 

Dej mi přednost drahý!

Copak nevidíš
Že jsem rychlejší?
Dej mi přednost drahý!
Copak nevidíš

Že jsem rychlejší?
Dej mi přednost drahý!
Copak nevidíš

Že jsem rychlejší?
Uhni vole!
To nevidíš
Že sem kurva rychlejší?

 

RYCHLEJŠÍ NEŽ TY!

RYCHLEJŠÍ NEŽ TY!

RYCHLEJŠÍ NEŽ TY!

RYCHLEJŠÍ NEŽ TY!

 

 

Přehlídka Tvého impéria
Monumentální úctu v nás dříve vzbuzovala

Ale dnes jsme již velké
A spolu s naší panenskostí

opadly i okovy naší nemohoucnosti

Ty držely nás zkrátka
Ty držely nás zkrátka


Já jdu dolů

Po záporný ose dolů
Po kladný zas nahoru
Já jdu nahoru
Pak jdu zase dolů

Po záporný ose dolů
Po kladný zas nahoru
Ono to jde nahoru
Po trávicí dráze všechno vzhůru!


Hře se symboly
Důvěřovat nebudeme
Dekonstruujte své dojemné lži!
Mouchy ve vaší nekalé minulosti
Mouchy ve vašem trávicím ústrojí!


Dolů po záporné ose

Já jdu dolů

Nahoru po kladné ose

Já mířim vzhůru

 

Dej mi přednost drahý!

Copak nevidíš

Že jsem rychlejší?

Dej mi přednost drahý!
Copak nevidíš

Že jsem rychlejší?
Dej mi přednost drahý!

Copak nevidíš

Že jsem rychlejší?
Uhni vole!
To nevidíš
Že sem kurva rychlejší?

 

Uhni uhni uhni uhni...............!

Náraz!!!!!!!!!!!!!!!!

 

zpátky  na seznam textů

 

Dog Bones – Psí kosti

 

The more I eat the more I get undersized

Dog bones, it´s the only thing that´s left of me
I´ve become the ominous gory gorgon

Dog bones, it´s the only thing that´s left of me

The more I eat the more egoistic I get

Dog bones, it´s the only thing that´s left of me
I´ve become the reflection of human loath

Dog bones, it´s the only thing that´s left of me

Ref:

 

Remember that dogs can get mad

They will bite even a friend

When they do they don´t stop

You will have to have me shot 

The more I decay the more you stink

Dog bones, it´s the only thing that´s left of me

I´ve become the carrion of your soul

Dog bones, it´s the only thing that´s left of me
The more I infect you the more you try to spit me out
Dog bones, it´s the only thing that´s left of me
The more I lie the weaker you get

Dog bones, it´s the only thing that´s left of me

Ref:

Remember that dogs can get mad

They will bite even a friend

When they do they don´t stop
You will have to have me shot

You´ll become weak, in need of individual care
To get a feeling as if you belong somewhere
I wanna be the ideal of perfect beauty But I get cought eating off dog bones

So I must stay the ominous gory gorgon

Čím víc žeru, tím víc zakrňuju

Zbyly ze mě jen psí kosti
Stala jsem se ominózní krvelačnou gorgonou
Čím víc žeru, tím narůstá moje ego
Jsem odraz lidský odpornosti
Zbyly ze mě jen psí kosti

Ref:

Pamatuj, že i psi se mohou nasrat
Pak tě hryznou, ať seš kamarád nekamarád
Když jednou začnou, tak neznají konce
Budete mě muset nechat utratit...

Čím víc hniju, tím víc páchneš
Zbyly ze mě jen psí kosti
Stala jsem se mršinou tvé duše
Čím víc tě infikuju, o to marnější tvá snaha mě vyplivnout

Čím víc lžu, tím víc se topíš ve slabosti 
Zbyly ze mě jen psí kosti

Ref:

Pamatuj, že i psi se mohou nasrat

Pak tě hryznou, ať seš kamarád nekamarád
Když jednou začnou, tak neznají konce

Budete mě muset nechat utratit...

Zeslábneš na úroveň potřeby individuální péče.

Náhražka pocitu, že někam patříš

Chtěla jsem být ideálem krásy a dokonalosti.
Těžko.. přistihli mě, jak ožírám psí kosti.
Osudem stalo se mi trčet v cele gorgonské zkázonosnosti. 

 

zpátky  na seznam textů

 

Nevermind the situation
Neber to vážně

Nevermind the situation
can´t you see it´s already fucked!
Take it easy
take it slow
who gives a damn
that the world´s gonna blow!
world´s gonna blow!
World´s gonna blow up in smoke!

He´s not a God to Worship
He´s just a Memory
She got him down to his knees
Go on and lick my feet!
He was forced to worship
Her blue tongue
He was born to worship
Her blue tongue
Something went wrong
With this bond
They did´t cooperate No more

Just take it as the Rest
You´ll never be the Best
You´ll never be the One, The Only...

zpátky  na seznam textů

 

 

I had to lose you 2 find myself
Musela jsem Tě ztratit, abych nalezla sama sebe

i had to lose you
to find myself
to find myself
to find myself
i gave u up
to find myself
to find myself
to understand

BUT IT HURTS

Im the weakest unit of this structure
Please replace me with a new construction
Im the weakest unit of this structure
Please replace me with a solid function

i had to lose you
to find myself
i gave u up
to individualise
I´ve let you die
to let me live
to let light in
let MYSELF in

BUT IT HURTS

Im the weakest unit of this structure
Please replace me with a deconstruction
Im the weakest unit of this structure
Please replace me with a new dysfunction

zpátky  na seznam textů

 

Where are those times
Kde jsou ty časy, kdy jsem byla pevná jako skála

Where are those times when I was hard as a mountain
Where are those times when noone could stone me
Where are those times when I broke swords in my hands
Where are those times, where are those times?

I feel they ´re coming back
You haven´t had the last word
I feel they ´re coming back

Ref:
I go with the flow
I go with the flow, yeah
Tossed by the wind
I go with the flow, yeah
The peel is hardeningHard as a rock

Where are those times when I was hard as a mountain
Where are those times when noone could stone me
Where are those times when I broke swords in my teeth
Where are those times, where are those times?

I feel they ´re coming back
You have´nt had the last word
I feel they ´re coming back

Ref:
And I go with the flow
and I roam with my soul
And I roar like a whore
and I roar like a whore, yeah
the peel is hardening
hard as a rock


And I won´t go with the flow!
And I won´t go with the flow!
And I won´t go with the flow!
And I won´t go with the flow!
Yeah
the peel is hardening
hard as a rock!
as a rock !
as a rock !
as a rock !

zpátky  na seznam textů
 

I swim
Plavu

First I crawled, then I crept         Nejdřív jsem se plazila, potom jsem se plížila
I never walked, sometimes i slept         Nikdy jsem nechodila, občas jsem usnula
Once you´re here, then you´re there         Jednou jseš tady, poté jsi támhle
You´re never where you wanna be             Nikdy však tam, kde chceš být

I´ve been found
guilty
guilty of
apathy
but the jury is
as ignorant
as me
as me!

I don´t know the purpose of life, but i recognise an equally stupid one

I swim together,
in a sour sea,
in a boiling tea
with all of YOU!

zpátky  na seznam textů

 

I WAS BORN THROUGH VAGINA
(Narodila jsem se vagínou)

I shall never leave you
I must never miss you
You may always stand in my way
Like a sunset above a highway

I shall never beat the sun
I can never be free
You will never be the one
To fight eternity
I was born through vagina
Vagina´s my life
So move ur anal shit away
I´m back on the track!

Thus you just can´t see
All the things in me
And now you note the sunset´s fallen
On the west of me

I will never leave you
I must never run out of you
Hope you´ll never stand in my way
Like a dealer in a doorway

I was born through vagina
And I know what I want
So move your chicken shit away
Just get off my back!
I was born through vagina
Vagina´s my life
Im gonna show you how to crack
Someone else´s back!

Oh why can´t you see
All the things in me
If you could see the sunset rising
Why did´t you feel me?

Who´s in love with people
Is in love with Death
I shall never mistaken you
For something Else Again
Who´s in love with humans
Is in love with Death
I shall never mistaken you
For something Else Again
Please don´t ever mistaken me
To be someone else.

zpátky  na seznam textů
 

MARRY ME
Vem si mě, by Elda 2010


Oh baby baby
Why don´t you marry me
I´ll be a good wife, eternally
I´ll wash the dishes and I´ll sow your clothes
Oh baby baby
That´s a good joke..
...
Oh baby baby
Why don´t you divorce me
I am no good and I don´t want no family
This society doesn´t have a clue
This society...I destroy every fucking value!!!

Oh baby baby
Why don´t you saduce me
Ten thousand idiots outhere are free
I´ll be the biggest fish that you can´t catch
As slippery as a Sunday soccer match
...
Oh baby baby
Why don´t you marry me
Oh…just bury me
Goodbye, goodbye baby
Please dont cry
Enough of jokes
Now it´s time for me to leave

zpátky  na seznam textů

 

SEAGULL SHIT
Racčí trus, by Elda (1996)

Chorus:
We are seagul shit
We go out at night
pick garbage
We are seagul shit
We go out at night
pick garbage

Verse:
When I was a dead fish
I wasnt worth to be cherrished
Now that I am God herself
Darma´s bums are my zen

Look in my eyeball
See my skin
I am just sitting here
Noone cares what I think

Chorus.

Suck the liquid out of me
That´s what you´ve done for years
Now i am just a worn down
epithelial tissue

No creams can sooth me
Illusion, nothingness,
Illusion is all
You see your hand
But it isn´t there

Chorus.

Don´t ask me why the atoms
have such a weird shape
I don´t know anything
and i look like it too

there´s a lot of dead fish
in the sea
why does it have to be
even me?

Chorus.

I miss you so much
I just can´t wait
It´s like a bridge
over an erupting hell

All these months i´ve waited
just for one fuck
instead i´ll hop on the train
wish me luck

Chorus.

zpátky  na seznam textů